LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN

Giờ mùa đông:

– Sáng từ: 7h30 – 11h30

– Chiều từ: 13h00 – 17h00

Giờ mùa hè:

– Sáng từ: 7h00 – 11h30

– Chiều từ: 13h30 – 17h00