BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Tổ 18 Phường Thịnh Đán, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại liên hệ: 0208 3864 014 – 096 774 12 12
Mail: bvyhcttn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pg/yhcttn