Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDTvà Thẩm định E-HSMT,thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dược liệu năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y GIỎI – THANH LỊCH NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tổ chức Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật y Giỏi – Thanh lịch năm 2023 nhằm biểu dương sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh của đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật y, đồng thời hướng tới