Tổ Quản lý chất lượng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG   Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng

Phòng Điều dưỡng

Điện thoại: 0986827652. Email: Haiyenyhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐD CKI. PHẠM THỊ HẢI YẾN Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ CN ĐD Nguyễn Thị Dung –  Trưởng phòng giai đoạn 2010-2016. ĐD CKI Phạm Thị Hải Yến- Phó trưởng khoa giai đoạn 2017 đến nay. Chức năng, nhiệm vụ – Lập kế

Phòng Tài chính kế toán

1. Điện thoại: 02083 646394                   Email:phongtcktyhct@gmail.com 2. Lãnh đạo hiện nay:   TRƯỞNG PHÒNG Thạc sỹ kinh tế: NGUYỄN VĂN TOÀN 3. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ): – Bà Nguyễn Thị Yến              – Trưởng phòng TCKT giai đoạn 1994-2003. – Ông Nguyễn Văn Toàn           –  Trưởng phòng TCKT giai đoạn 2003

Phòng KHTH-CNTT

Điện thoại: 0208.6253326. Email: khthbvyhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG PHÒNG BS CKI. NGÔ THỊ BÍCH HƯỜNG Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ BS CKII Hoàng Thị Tần – Trưởng phòng giai đoạn 1994-2010. BS CKI Hà Danh Tuyên –  Trưởng phòng giai đoạn 2010-2015. BS CKI Ngô Thị Bích Hường – Trưởng khoa giai đoạn

Phòng hành chính quản trị

Điện thoại: 0208.3846014.    Email: hcqt.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG PHÒNG CN. NGUYỄN THỊ DUNG Nhân lực: 05 – Điều dưỡng: 02 – Văn thư: 01 – Lái xe: 01 – Điện: 01 Chức năng, nhiệm vụ 1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình

Phòng Tổ chức cán bộ

Email: phongtccbyhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Đ/c Hoàng Thị Toan Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ): – Bà Nguyễn Thị Thu đảm nhận chức vụ Trưởng phòng TCCB từ ngày 01/06/1994 đến ngày 30/9/2017. – Bà Hoàng Thị Toan đảm nhận chức vụ Phó phòng TCCB từ tháng 01/7/2017 đến