Quyết định 7603/QĐ-BYT; V/v Quyết định ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

1. Final_PL1_Danh muc ma dich vu ky thuat tuong duong 2. Final_ PL2_Danh muc ma kham benh theo hang bv 3. Final_ PL3_Danh muc ma tien giuong theo hang BV 4. Final_ PL4_Danh muc ma ngay giuong benh ban ngay hoa tri, xa tri 5. Final_PL5_Danh muc ma thuoc tan duoc 6. Final_ PL6_Danh muc

Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh

Ngày 18/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu: Ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ