Nơi mang đến những điều diệu kỳ!

Chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều diệu kỳ khi điều trị thành công cho những ca bệnh mà y học hiện đại khó có thể điều

Điều trị bằng Oxy cao áp tại bệnh viện

Điều trị bằng Oxy cao áp (Hyper baric oxygen therapy – HBOT) là phương pháp mà người bệnh được thở oxy nguyên chất hoặc hỗ hợp khí giàu oxy trong điều kiện áp suất cao hơn áp suất khí quyển trong một thiết bị có khả năng chịu được áp suất lớn (Còn được gọi