Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương và dự toán chi tiết; Thẩm định giá nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển y tế thông minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2024”

Sinh hoạt chuyên đề về nguồn: “Giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên”

Ngày 20/4/2024 Chi bộ Các phòng chức năng thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với chủ đề “Giáo dục truyền