Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDTvà Thẩm định E-HSMT,thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dược liệu năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y GIỎI – THANH LỊCH NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tổ chức Hội thi điều dưỡng, kỹ thuật y Giỏi – Thanh lịch năm 2023 nhằm biểu dương sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh của đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật y, đồng thời hướng tới

Hội thi sáng tạo video clip “Hoạt động của công đoàn với công tác chuyển đổi số”

Hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 10/10  đồng thời hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập bệnh viện (01/6/1994 – 01/6/2024).  Ngày 11/10/2023, Công đoàn bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã tổ chức Hội