Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 76 ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong,  gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Ngày 22/7/2023, Chi đoàn Bệnh

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương và dự toán chi tiết; Thẩm định giá nhiệm vụ “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và phần mềm công nghệ y tế thông minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2023”