Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2023

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tổ chức tuyển dụng đội ngũ viên chức có đủ năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện, nội dung như sau: Chỉ tiêu cần tuyển: 46 chỉ