Thông báo mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu: Cung cấp nồi đun parafin năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nồi đun parafin

Mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên theo phụ lục đính kèm. Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất

THÔNG BÁO mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024

Trước hết Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói