Bộ trưởng Bộ Y tế: Chuyển từ thế “chạy theo” sang “tấn công” trong xét nghiệm COVID-19

https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-truong-bo-y-te-chuyen-tu-the-chay-theo-sang-tan-cong-trong-xet-nghiem-covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *