Phòng Điều dưỡng

Điện thoại: 0986827652. Email: Haiyenyhcttn@gmail.com

Lãnh đạo hiện nay

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐD CKI. PHẠM THỊ HẢI YẾN

Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

CN ĐD Nguyễn Thị Dung –  Trưởng phòng giai đoạn 2010-2016.

ĐD CKI Phạm Thị Hải Yến- Phó trưởng khoa giai đoạn 2017 đến nay.

Chức năng, nhiệm vụ

– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

– Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên,kỹ thuật viên;

– Phối hợp với tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

– Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên . Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng;

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến: 2010,2011-2013,2015-2019.

Tổ công đoàn xuất sắc nhiều năm liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *