Phòng KHTH-CNTT

Điện thoại: 0208.6253326. Email: khthbvyhcttn@gmail.com

Lãnh đạo hiện nay

TRƯỞNG PHÒNG

BS CKI. NGÔ THỊ BÍCH HƯỜNG

Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

BS CKII Hoàng Thị Tần – Trưởng phòng giai đoạn 1994-2010.

BS CKI Hà Danh Tuyên –  Trưởng phòng giai đoạn 2010-2015.

BS CKI Ngô Thị Bích Hường – Trưởng khoa giai đoạn 2015 đến nay.

Nhân lực: 05 (BSCKI: 02; KS CNTT: 02; Điều dưỡng: 01)

Chức năng, nhiệm vụ

– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động của bệnh viện.

– Lưu trữ và quản lý Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, trích sao bệnh án theo quy định.

– Tham mưu phát triển chuyên môn kỹ thuật tại bệnh viện.

– Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn tại các khoa, phòng.

– Tiếp nhận , quản lý và tư vấn, cho tổ chức cá nhân có nhu cầu đào tạo, thực hành tại bệnh viện.

– Tổ chức đào tạo liên tục , tập huấn chuyên môn cập nhật kiến thức cho CBNV của Bệnh viện.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao.

– Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho tuyến dưới theo nhu cầu.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác NCKH trong bệnh viện

–  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện.

–  Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống văn bản điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa Bệnh viện với Sở, Ban, Ngành liên quan.

Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến: 2010, 2011-2013, 2015-2019.

Tổ công đoàn xuất sắc: nhiều năm liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *