Phòng Tài chính kế toán

1. Điện thoại: 02083 646394                   Email:phongtcktyhct@gmail.com

2. Lãnh đạo hiện nay:  

TRƯỞNG PHÒNG

Thạc sỹ kinh tế: NGUYỄN VĂN TOÀN

3. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ):

– Bà Nguyễn Thị Yến              – Trưởng phòng TCKT giai đoạn 1994-2003.

– Ông Nguyễn Văn Toàn           –  Trưởng phòng TCKT giai đoạn 2003 đến nay.

4. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Tổng số viên chức phòng Tài chính Kế toán là 07 cán bộ, trong đó:

– Trưởng phòng: Thạc sỹ kinh tế Nguyễn Văn Toàn

– Phó phòng: CNKT Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sỹ:              01 người

Đại học:              05 người

Cao đẳng:           01 người

5. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Bệnh viện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ góp phần quan trọng trong công tác đổi mới quản lý tài chính bệnh viện.

Tham mưu tổ chức bộ máy tài chính kế toán cho Ban Giám đốc Bệnh viện, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý tài chính trong cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước hài hòa với nhiệm vụ trọng tâm của nghành Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh trong giai đoạn 2016-2020;

Tham mưu bố trí các nguồn lực kinh tế đáp ứng công tác quản lý kinh tế tự chủ đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các Khoa, phòng với phương châm tất cả hướng tới người bệnh.

* Nhiệm vụ:

– Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.

Các hoạt động:

– Thu chi ngân sách

– Theo dõi viện phí

– Theo dõi tài sản

6. Hoạt động chuyên môn:

– Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa  bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện phù hợp với quy định của Pháp luật.

– Thực hiện chi trả các chế độ cho CBCCVC về lao động tiền lương, chế độ chính sách cho con người;

– Thực hiện phản ánh các chi phí về thuốc, vật tư, tài sản, chi phí hành chính phục vụ công tác khám chữa bệnh.

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, quản lý tài chính của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Thường xuyên giám sát quản lý tài chính của Bệnh viện theo các định mức kỹ thuật chuyên môn của nhà nước quy định và ban hành.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp phân tích kết quả kinh tế y tế các hoạt động chuyên môn và hoạt động khác của Bệnh viện.

7. Thành tích nổi bật:

* Tập thể:

– Tập thể nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

– Đóng góp nhiều sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả hoạt động chung trong toàn bệnh viện

– Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, cân đối nguồn thu – chi đảm bảo ổn định thu nhập đời sống cho CBVC

* Cá nhân:

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục qua các năm, Bằng khen của UBND tỉnh….

8. Phương hướng (định hướng) phát triển

8.1. Các phần mềm hiện phòng TCKT đang thực hiện:

– Phần mềm kế toán ………: Quản lý trong công tác hạch toán kế toán một cách thống nhất trong phòng, về việc quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán.

– Phần mềm MLBVSTFULL – Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện: MLBVSTFULL là Hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. MLBVSTFULL được phân chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ và kết hợp các phân hệ này tạo thành luồng thông tin thống nhất đem lại sức mạnh tổng lực cho bệnh viện.

8.2. Hướng phát triển đào tạo nhân lực phòng TCKT:

– Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

–  Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

8.3. Hướng phát triển, tư vấn giúp Ban giám đốc Bệnh viện triển khai:

– Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong Bệnh viện

– Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý có hiệu quả. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa Bệnh viện ngày càng phát triển.

– Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.

– Triển khai việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm qua mạng và theo dõi đến từng khoa phòng, đơn vị sử dụng.

– Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… Khuyến khích các khoa, phòng sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

– Hạch toán thu chi đến từng khoa, phòng trong Bệnh viện.

– Cải tiến quy trình quản lý thu viện phí tiến tới phương châm: Thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tạo điều kiện thuận tiện cho người bệnh vào nhập viện cũng như khi ra viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *