Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách đề phòng virus Corona

Dùng khẩu trang y tế đúng cách sẽ ngăn chặn các giọt nước bọt lớn có chứa virus văng ra từ người bệnh qua việc hắt hơi hoặc ho, nên sẽ ngăn chặn virus Corona rất hiệu quả.   Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách đề phòng virus Corona – Chỉ sử dụng 1 lần rồi