Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương và dự toán chi tiết; Thẩm định giá nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển y tế thông minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2024”

Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024)

Chiều ngày 06/3/2024, Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024), đến dự chương trình có đồng chí Trương Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy bộ phận- Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Thị