Khoa Ngoại phụ

Điện thoại: 0918.673.823                            Email: khoanp.yhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG KHOA BS CKI. TRỊNH THỊ HOÀN I. LÃNH ĐẠO QUA CÁC NHIỆM KỲ BS CKI Vũ Văn Sơn Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy BS CKI Hà Danh Tuyên BS CKI Trịnh Thị Hoàn II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA Nhân lực: 13, trong đó:

Khoa Dược

Điện thoại: 02083.846.317.                        Email: duocbv.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay PHỤ TRÁCH KHOA DS CKI. NGHIÊM TRẦN ĐẠI QUÂN Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ DS Ma Thị Thanh Liêm – Trưởng khoa giai đoạn 1994 – 2004. DS CKI Vũ Thị Kim Oanh –  Phụ trách khoa giai đoạn 2004 – 2007;  Phó khoa giai

Khoa Khám bệnh

Email: khoakb.yhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay: TRƯỞNG KHOA  BS CKI. NGUYỄN THỊ  HƯƠNG Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ BS CKI Ma Thị kim Liên BS CKI Trương Thị Thu Hương BS CKI Cà Thị Nhung BS CKI Nguyễn Thị Hương Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám

Khoa XN-XQ

Email: khoaxn.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG KHOA BS CKI. TRẦN THỊ THÚY THƯƠNG Nhân sự: 07, trong đó BSCKII: 01, KTV: 04, Điều dưỡng: 02. Chức năng, nhiệm vụ – Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét

Khoa DSCC

Điện thoại :  0369449134.       Email: khoads.yhct@gmail.com TRƯỞNG KHOA BSCKI. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Lãnh đạo qua các thời kỳ Bs CKCI :  Nguyễn Thị Phương Nga Nhân lực Bác sỹ: 4 Điều dưỡng: 10 Chức năng nhiệm vụ   – Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong tổ chức thực

Khoa NQ-DL

Điện thoại: 0988959494.                      Email: khoanqdl.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG KHOA BS CKI. LA THỊ LAN Chức năng, nhiệm vụ Kết hợp với y học hiện đại trong điều trị, chăm sóc cho người bệnh có bệnh lý về Tai – Mũi – Họng. Điều trị và chăm sóc da bằng máy Laser hiện đại

Khoa Nội tổng hợp

Email: khoann.yhct@gmail.com. Lãnh đạo hiện nay Trưởng khoa BBSCKI. Hà Danh Tuyên Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ – BSCKI. Nguyễn Thị Phương Nga: Trưởng khoa (1995 – 1996). – Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Đào: Trưởng khoa (1996 – 2014). – BSCKI. Nông Văn Dần: Phó khoa phụ trách (2014 – 2015). – BSCKI.