Khoa XN-XQ

Email: khoaxn.yhct@gmail.com
Lãnh đạo hiện nay

TRƯỞNG KHOA

BS CKI. TRẦN THỊ THÚY THƯƠNG

Nhân sự: 07, trong đó BSCKII: 01, KTV: 04, Điều dưỡng: 02.
Chức năng, nhiệm vụ

– Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm và CĐHA để chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú, phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước.
– Tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm (huyết học, sinh hóa, vi sinh…; các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ( Siêu âm, điện tim, chụp X – quang,…) để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh.
– Tham gia khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ bệnh viện theo kế hoạch được duyệt; tham gia phòng, chống dịch bệnh khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.
– Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh. Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.
– Quản lý các hóa chất độc theo đúng quy định của bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong bộ phận X quang theo quy định.
– Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lí các thông tin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc.
– Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.
– Thực hiện những nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Khoa Xét nghiệm – CĐHA do cấp trên giao.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về y đức, qui tắc ứng xử, 12 điều y đức, được người bệnh khen ngợi về tinh thần, thái độ phục vụ.
– Tham gia tích cực các phong trào thi đua do chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên phát động.
– Khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *