Tập huấn phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế” tại Thái Nguyên

Ngày 22/10/2019, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, Cục Quản lý Môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế”.
       Tới dự khai mạc có đồng chí Đặng Ngọc Huy- Phó giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, đại diện Cục QLMTYT và cán bộ đơn vị đào tạo  và 34 học viên là những người trực tiếp làm công tác báo cáo về quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và Sở Y tế Bắc Kạn.
 Công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế nối riêng đã được Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế rất quan tâm trong những năm gần đây. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường một cách đồng bộ, toàn diện và kịp thời thì công tác báo cáo, quản lý dữ liệu về môi trường là một khâu hết sức quan trọng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, quản lý dữ liệu về môi trường.
         Thực hiện Quyết định số 5748/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu “Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế” và triển khai trên toàn quốc trong năm 2019 để hỗ trợ các đơn vị trong công tác báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *